Takseringssupport

#rigtigførstegang

Til virksomheden som ønsker at håndtere taksering selv.

Vores Takseringssupport virker således at vi efter forudgående aftale, yder bistand ved taksering i form af gennemgang og tilretning af alle de tilbud i afgiver i forbindelse med skadereparation på person, varebiler og storvogne. Vores dedikerede Takseringskonsulenter vil stå til rådighed på hver eneste sag og sikre ensartethed i jeres tilbudsgivning.

Korrekt betaling er vigtig, men vi kan mere end det…

Ved brug af Takseringssupport bliver dine tilbud rettet til således du får korrekt betaling.

Korrekt betaling kan tolkes på flere måder, men hos takseringshjælp.dk er vi af den overbevisning af den korrekte pris er den hvor både reparatør og kunde kan acceptere tilbuddet.

Vi tilføjer naturligvis forglemmelser og mangler når vi har en sag til support. Kan vi derimod se at du som reparatør har lavet indtastninger der vil resultere i en overbetaling, vil vi rette tilbuddet ned til det korrekte.

Det er i alles interesse at de indsendte tilbud er korrekte første gang.