Taksering fra bunden

#rigtigførstegang

Til virksomheden der ønsker at bruge tiden på noget andet.

Vores “Taksering fra bunden” løsning virker således at en af vores Takseringskonsulenter efter forudgående aftale opretter en kladde og takserer ud fra billeder. Denne ydelse kan vi tilbyde på reparationer af person, varebiler og storvogne.

Inden vi afslutter takseringen ringer vi jer op og gennemgår sagen således vi kan taksere rigtigt første gang. Når vi ringer dig op spørg vi dig om hvordan du ønsker at reparere skaden og beder dig opgive dine forventede reparationstider.